Nybegynner:
Nybegynner+:
Middels:
Middels+:
Elite:

Tennisgruppa i NTNUI

Aktiviteter og treningsopplegg

De fleste ukentlige timene foregår uten trener. Hvilke av timene som har trener er markert i timeplanen. På timene uten trener er det opp til spillerne når det gjelder hva de vil bruke timen til (spille for moro, trene på bestemte slag, spille kamp...). Klubbens trenere er hovedsakelig andre aktive medlemmer.

Vi har delt inn treningstimene i fem ulike nivåer - nybegynner, nybegynner+, middels, middels+ og elite. Årsaken til det er at det er best å spille med noen på omtrent samme nivå som en selv. Det er ikke alltid like lett å vite hvilken gruppe man skal plassere seg selv i, og skillet mellom gruppene kan være litt glidende. Det er imidlertid fullt mulig å bytte gruppe senere samme semester etter man har meldt seg på, så lenge det fortsatt finnes ledige timer. Her følger en noenlunde beskrivelse av gruppene:

Påmelding er i begynnelsen av hvert semester, og informasjon om denne blir sendt ut på de forskjellige mailinglistene og på Facebooksiden vår. Skulle det være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med vår leder, Maren Ruud Tvedt.

Litt historie

Tennisgruppa ble gjenoppstartet rett før jul 1998. Da hadde gruppa ligget brakk noen sesonger før iveren ble for stor blant en del tidligere tennisspillere. Det ble da organisert et styre og ordnet med baneleie og andre formaliteter. Siden 2005 har tennisgruppa vokst kraftig, og høsten 2007 passerte vi for første gang 100 aktive medlemmer. Den 9. februar 2011 ble NTNUI Tennis medlem av Norges tennisforbund (NTF).

Sosialt

Den sosiale aktiviteten er varierende. Vi har stort sett hatt et par fester i semesteret (bli-kjent-fest, julebord, turneringsfest...). Hver høst arrangeres “Racketfest” på Studenterhytta, som er et arrangement i samarbeid med de andre “racketgruppene” i NTNUI (squash og badminton).

Hva som arrangeres av turneringer varierer fra semester til semester. Klubben prøver å få til en “mixed double”-turnering, hvor parene er blandet nivåmessig (elite+nybegynner og middels+middels). Det hender også at klubben arrangerer singleturnering for interesserte. For ønsker og spørsmål om turneringene, ta kontakt med klubbens turneringsansvarlig, .

Utstyr

Tennisgruppa har noen racketer som kan lånes ut på timene. Racketene og baller er tilgjengelige fra utstyrsrommet. Strenging av racket er mulig hos oss.